2018, മാർച്ച് 17, ശനിയാഴ്‌ച

പാലക്കാട്

നാട്ടു നന്മ.. നാട്ടീണം..

അമ്മ മലയാളം

2017, മേയ് 27, ശനിയാഴ്‌ച

Make in India

സടകുടഞ്ഞെണീക്കുമെന്നു വീരവാദംമുഴക്കിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സിംഹമാണ്, കോടിക്കണക്കിന് 'ജനങ്ങൾ' (സംഘികളെക്കൂട്ടീട്ടില്ല) നോക്കിനിൽക്കേ..., കയറുപൊട്ടി
മുക്രയിട്ടെത്തുന്ന
പോത്തായി രൂപംമാറിയത്....😂

2017, മേയ് 21, ഞായറാഴ്‌ച

ജലം അമൂല്യമാണ്..

വിലക്കപ്പെട്ട കനി

വിലക്കപ്പെട്ട 
കനിയുടെ
വിത്തുകളൊട്ടിപ്പറ്റിയ
പെണ്ണിൻറെ
ചുണ്ടിലാണ്
പിന്നീടോരോ
പ്രണയവും മുറിഞ്ഞുനീറ്റിയത്....

ഭൂമി=അമ്മ

നാം പിറന്നതിൽ
പിന്നെയാണ്
ചോര ചുരന്നതും
ഊറ്റിയൂറ്റി നാമുന്മത്തരായതും....

മാർച്ച് 8

പൊട്ടുകുത്തി
ഊട്ടിയുറക്കിയ
പാവപ്പെണ്ണിലായിരുന്നാദ്യം
അമ്മയായിപ്പിറന്നത്..

വെളള ഷിമ്മീലൊഴുകിപ്പരന്നവളാദ്യം
നീന്തിക്കയറിയ
തെച്ചിക്കാട്..
(അകത്തളങ്ങളിലടച്ചിട്ട്
തലമൂടി
കത്തിയൂരിപ്പിടിച്ച്
വെളിക്കിറങ്ങണ
ചോരപ്പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്രേ)

കരിവളപൊട്ടിയ
പ്രണയത്തുണ്ടിലാണവളുടെ
സ്നേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത്..

പിന്നെയെന്നോ
ഏതോ നിലാവത്താണ്,
ഈയെട്ടിൻറെ ഓട്ടക്കണ്ണിലൊരു പൊട്ടിയായ് ചിതറിപ്പോയത്..