2015, ഡിസംബർ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഡിസംബർ

● പണ്ടുപണ്ട്..
   വളരെ പണ്ട് അല്ല..
   കുസൃതിമുറ്റിയ
   അവധിക്കാലങ്ങളിൽ
   കൂട്ടിനെപ്പോഴും
   കണ്ണുകുത്തി
   ചെവിക്കു പിടിച്ച്
   നൂലുകെട്ടി
   മുഖം ചേർത്ത
   മുഖംമറകളുണ്ടായിരുന്നു..🎅

             *************
ഓർമ്മകളുടെ                  അയക്കോലിലിന്നുമുണ്ട്
ഡിസംബർ രാവുകളിൽ
മഴമാനുകളെ
തെളിച്ചെത്തുന്ന
ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻറെ
സമ്മാനപ്പൊതികൾ
കിനാക്കണ്ട്
തണുത്തുറഞ്ഞ
കാലുറകൾ.... 🎅🎄⛄💝🎁

1 അഭിപ്രായം:

 1. Sajitha Nannayittundu kavitha ellaa asmaskalum
  ഓർമ്മകളുടെ അയക്കോലിലിന്നുമുണ്ട്
  ഡിസംബർ രാവുകളിൽ
  മഴമാനുകളെ
  തെളിച്ചെത്തുന്ന
  ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻറെ
  സമ്മാനപ്പൊതികൾ
  കിനാക്കണ്ട്
  തണുത്തുറഞ്ഞ
  കാലുറകൾ..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ