2016, ജനുവരി 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

മന്ത്

വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും മുമ്പ്

പ്രണയം മുഴുത്ത ഭ്രാന്തായി
മുദ്ര കുത്തുക
ഓരോ കയറ്റത്തിനും
ഒരിറക്കം
ആർപ്പുവിളികൾ..
ചില ഉന്മാദച്ചിരികൾ
ചുടലപ്പറമ്പിലെത്തും വരേയ്ക്കിനിയൊരു
സായാഹ്നത്തുടുപ്പിൽ
ഓർമ്മകളുടെ
ചായംതേപ്പുകൾ.... 😍😃

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ