2015, ജൂലൈ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

വെറ്റിലച്ചെല്ലം

ജീവിതം തുറന്നാൽ
അടയ്ക്കാപ്പൊതിയിലെ
മധുരച്ചിരിയുടെ കുഞ്ഞുബാല്യം
നറുവെറ്റിലത്തിരിയുടെ
കിനാവിലെ ഹരിതജ്വാലകൾ
നൂറുതേച്ചു കോടിയിട്ട പ്രണയം
പുകയില ലഹരിയീ കവിത
മുറുക്കാനിടിച്ച വിധിയുടെ
കൈകളിലെൻറെ സ്വപ്നങ്ങൾ
വെറ്റിലച്ചവർപ്പിൻറെ നിമിഷങ്ങൾ
ഒന്നു മുറുക്കിത്തുപ്പിയാൽ കാണാം
കണ്ണീരിൻറെ വേദനകൾ
പൂത്തുലഞ്ഞ തെച്ചിപ്പൂവർണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ