2015, ജൂലൈ 28, ചൊവ്വാഴ്ച

ആഭാസം

യാത്രകളില്ലെങ്കിലും
കൂട്ടിക്കെട്ടിയ പെരുവിരൽ
ഇരുട്ടിലേക്കൊരു
ഒറ്റത്തിരിവെട്ടം
മടക്കമില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
കണ്ണീരിൻറെ പിൻവിളി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ