2015, ജൂലൈ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

Earphone

ഒറ്റമുനയിൽ
പിറവിയെങ്കിലും
കേട്ടതെല്ലാം
ഒരൊച്ചയെങ്കിലും
എവിടെ വെച്ചോ
നാം വഴിപിരിയുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ