2015, ജൂലൈ 28, ചൊവ്വാഴ്ച

തയ്യൽക്കാരി

അവളിപ്പോഴും
പിറക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്
ഉടുപ്പുതുന്നുന്ന തിരക്കിലാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ