2015, സെപ്റ്റംബർ 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

പേര്

നിത്യകല്യാണിയെന്ന്
വിളിച്ച്
ഓമനിച്ചു നുളളിയത്
നിൻറെ
ചിരികണ്ടിട്ടാ..
ശവംനാറിയെന്ന
പേരറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല....😍😜

(ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ