2015, സെപ്റ്റംബർ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

വഴിയൊരുക്കങ്ങൾ

എപ്പോഴുമുണ്ടാകും
വഴിച്ചെലവിന്
അമ്മയുടെ
ഉപദേശങ്ങൾ

വേലിക്കരികിൽ
എവിടേയ്ക്കെന്ന
ആകാംക്ഷയുടെ
കാക്കനോട്ടം

കണ്ടുമുട്ടുന്നവരുടെ
മടുപ്പിക്കുന്ന
വിശേഷം പറച്ചിലുകൾ

ഈ യാത്രയിലെങ്കിലും
മുഷിപ്പിക്കാത്തൊരു
നീയുണ്ടാവുമോ...?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ