2015, നവംബർ 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

ദീപം

കണ്ണുമിഴിച്ചു ചിരിച്ച വെളിച്ചമാണൊരന്തിയിൽ ഒരൊറ്റത്തിരിയാൽ
കണ്ണീരുതന്നു കാഴ്ചമറച്ചതും...😥😜

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ