2015, നവംബർ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

കുട മറന്നവർ

ഒരിടവപ്പാതിയിൽ
മറന്നുവെയ്ക്കുമെന്നു
പേടിച്ച്
മഴ നനയാൻ മടിച്ച
കുടകളാണു നാം.. 😃😀

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ