2015, ഓഗസ്റ്റ് 8, ശനിയാഴ്‌ച

പൊന്നോണക്കിനാവ്

കൈക്കുമ്പിൾ
തുളുമ്പിയില്ലെങ്കിലും
കട്ടുറുമ്പിന് ഒളിക്കാനെങ്കിലും
ഒരു തുമ്പവിടർന്നെങ്കിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ