2015, ഓഗസ്റ്റ് 2, ഞായറാഴ്‌ച

സുഹൃത്തിനോട്

വാചാലതയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ
ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം
കയറിവന്നിരുന്ന 'പിന്നെ'
പിന്നെപ്പിന്നെയില്ലാതായി

ഇന്നിപ്പോൾ
വാക്കുകൾ പിശുക്കി
മൗനംകൊണ്ട് മിണ്ടുന്നവരെങ്കിലും
ഒരുപാടുകാലം
ഒരുമിച്ചു നടന്നവർ നാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ