2015, ഓഗസ്റ്റ് 22, ശനിയാഴ്‌ച

കുമ്പസാരം

ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തിൻറെ കുമ്പസാരം:
(കുമ്പസാര രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തരുതെന്നാണ്. എങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ പറയാതെ വയ്യല്ലോ...)

മഞ്ഞുകാലത്തെ
മരംകോച്ചും തണുപ്പിൽ
ഇല പുതച്ചുറക്കം

വസന്തത്തിൻറെ നിറച്ചാർത്തിൽ
പൂക്കളുടെ ശിരോലങ്കാരം

കൊടും വേനലിൽ
ശിഖരത്തിൻറെ നോവറിയാതൊരു
ഇലപൊഴിക്കൽ

കർക്കിടകത്തിൽ
കനം പൊറുക്കാതൊരു
കടപുഴകൽ

പൂക്കളിറുക്കുമ്പോഴും
ഇലപൊഴിക്കുമ്പോഴും
കടപുഴകുമ്പോഴും
നോവാത്തൊരു ഹൃദയം
തലകുനിയാതെ ഉയർച്ചതേടുന്നു
അവനവനു വേണ്ടി
വേരുകളാഴ്ത്തുന്നു

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: