2015, ഒക്‌ടോബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

വേരുകൾ

പാറകളെ പുണർന്ന
വേരുകളെപ്പറ്റി
അറിയുമോ..?
ഇലകൾ
വീണുപുതഞ്ഞ
അരുവികളെ
തേടിപ്പോയവരുടെ
വിരല്സ്പർശങ്ങളാണവ..

                 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ