2015, ഒക്‌ടോബർ 3, ശനിയാഴ്‌ച

ഭൂപടം

നനഞ്ഞ
ചുമർചുണ്ടുകളിൽ
നിന്നെപ്പോലെ
മഴപ്പായലും
ഉർവരതയുടെ
ഋതുപ്പിറവിയെപ്പറ്റി
പ്രണയപ്പച്ചയാൽ
ഭൂപടമെഴുതുന്നുണ്ട് 😍😘
                        

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ