2015, ഒക്‌ടോബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ആൽബം

കല്യാണച്ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ
രസകരമായ
കാർട്ടൂൺ
പരമ്പരകളില്ല.

ചന്തങ്ങളണിഞ്ഞ്
ചിരിതേച്ച്
തോളുരുമ്മി
വീട്ടകങ്ങളിൽ
കൂട്ടിയിടിച്ചാലും
ഇമയിണക്കമില്ലാത്ത
മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിയ
ചില 'ഒരുമ'കൾ....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ