2015, ഒക്‌ടോബർ 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

കോപ്പിയെഴുത്ത്

വളഞ്ഞും
പിരിഞ്ഞും
നീണ്ടും കുറുകിയും
കെട്ടുപിണഞ്ഞും
മുകളിലേക്കും
താഴേക്കും
കൈകാലിട്ടടിച്ച്
തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന
അമ്പത്തൊന്നക്ഷരങ്ങളെ
നാമെത്ര
നിരതെറ്റാത്ത
റെയിൽ
പാളങ്ങൾക്കിടയിൽ
തളച്ചിട്ടുണ്ട്

അവരുടെ
ശാപം കൊണ്ടാവാം
എത്രയെഴുതിയിട്ടും
നമ്മുടെ
തലവരകൾ
തെറ്റിപ്പോയത്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ