2015, ഒക്‌ടോബർ 18, ഞായറാഴ്‌ച

ഭ്രാന്ത്

തികട്ടിവരുന്ന
ഭൂതകാല
വിലാപങ്ങളെയാണോ;
നീയെൻറെ
ഭ്രാന്തായി
മുദ്രകുത്തിയത്..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ