2015, ഒക്‌ടോബർ 15, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഫാസിസം

മൗനത്തിൻറെ
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ
നാവുകൾക്ക്
കനംവെയ്ക്കുന്നു

വാക്കുവിതുമ്പിയ
കഴുത്തിലാരോ
കത്തിചേർക്കുന്നു
എൻറെ പേന
മുനയൊടിയുന്നു

ഇവിടെയാവാം,
എഴുത്തനങ്ങൾക്ക്
ഉയിരറ്റത്.

നമ്മുടെ ഭാഷ
മരിച്ചതല്ല;
ആരോ കൊന്നതാ..😀😃

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ