2015, ഒക്‌ടോബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

ഇല്ലിമുളംകാടുകളിൽ....

പണ്ടൊരു ഇളംകാറ്റ്
ഓടക്കുഴലൂതിയ
മുളങ്കൂട്ടമിന്നൊരോർമ്മയാണ്
സംഗീതസാന്ദ്രം..
           •••••••
മുളപൂത്താൽ
ദാരിദ്ര്യമാണെന്നു
പറഞ്ഞ അച്ഛൻ
തന്നെയാണ്
ആ മകരപ്പിറവിയിൽ
തീരാ ദാരിദ്ര്യം തന്നു
വേർപിരിഞ്ഞത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ