2015, ഒക്‌ടോബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

വിവാഹം

പൊരുത്തക്കേടുകൾ
സ്വരുക്കൂട്ടി
സമരസപ്പെടുന്നു നാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ