2015, ഒക്‌ടോബർ 13, ചൊവ്വാഴ്ച

തണ്ണീർപ്പന്തൽ

ഓർമ്മയിലൊരു
മൺകുടം വെളളം
പന്തലിച്ചു
പടർന്നൊരു
പുളിമരത്തണൽ
ദാഹിച്ചെത്തുന്നവനൊരു
കരിങ്കല്ലത്താണി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ